Diyabet ve kalp yetmezliği arasındaki ilişki

Nisan 4, 2020 by Yorum yapılmamış

Diyabet ve kalp yetmezliği arasındaki ilişki

Kalp yetersizliği diyabetli erkeklerde sağlıklı olanlara göre 2.4 kat, kadınlara göre beş kat daha fazladır. Sağlıklı bir kalpte, miyofilament adı verilen mikroskobik kafes yapıları, kalbin kas hücrelerinin kasılmasını sağlar. Hücreler, kalp atışının gerçekleşmesi ve her atıştan sonra gevşemesi için büyük bir uyum içinde çalışır. Kalp yetmezliği olan hastalarda kalp kası hücreleri zayıflar ve sonuç olarak kalp, vücudun ihtiyaçlarını karşılayacak kadar kan pompalayamaz. Hasta, bacaklarda nefes darlığı, yorgunluk ve şişme gibi semptomlar yaşar. Kalp yetmezliği tehlikeli bir sorundur ve sonuçta ölümcül olabilir.

Toplumlarda diyabet ve kalp yetmezliği insidansı artarken, birlikte yaşama olasılığı artar. Diyabetli hastaların yaklaşık yüzde 22’si kalp yetmezliği geliştirir ve bu artmış risk yaşlanma, hipertansiyon ve obezite gibi diğer faktörlerden bağımsızdır. Ek olarak, kalp yetmezliği diyabete neden olabilecek bir faktördür ve kalp yetmezliği olan yaşlı hastaların yaklaşık yüzde 28’i diyabet geliştirir. Kalp yetmezliği ile kan şekeri arasındaki ilişki üzerine yapılan çalışmalarda, kalp yetmezliği olan diyabetik hastalarda morbidite ve mortalite (mortalite), diyabetsizlere göre artmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) tahmini verileri, dünya çapında diyabet hasta sayısının önümüzdeki on yılda 300 milyona ulaşacağını öngörüyor.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir